flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Видача копії судового рішення.

 Право на отримання копії судового рішення, відповідно до ст. 167  Кодексу адміністративного судочинства України мають:

На вимогу особи, що має право на отримання копії судового рішення, суд у цей самий  день видає копію постанови (або її вступної та резолютивної частин) чи ухвали суду. У разі проголошення в судовому  засіданні лише вступної та резолютивної частин постанови суд повідомляє час, коли особа може  одержати  копію постанови  в повному обсязі.

Якщо особа, що має право на отримання копії судового рішення не була присутня у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом  трьох днів з дня його ухвалення чи складення у повному обсязі або у разі їх звернення вручаються під розписку безпосередньо в суді. 

Якщо під час розгляду справи брав участь представник, копія  рішення  надіслана представникові вважається надісланою й особі, яку він представляє.

Відповідно до ст. 15-1 Кодексу адміністративного судочинства України видача судових рішень здійснюється на підставі наявних у автоматизованій системі документообігу суду даних.

Відповідно до пункту 13.8 Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах для отримання копії судового рішення в приміщенні суду, особа, що має право на її отримання, повинна звернутись до канцелярії суду з відповідною заявою.У разі подання заяви представником необхідно додати документ, який підтверджує повноваження представника.

Копія судового рішення засвідчується помічником судді, який призначається на час виконання суддею повноважень судді Рівненського окружного адміністративного суду. На час відсутності помічника судді (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо) його обов’язки щодо оформлення та засвідчення копій судових рішень виконує начальник відділу документального забезпечення (канцелярії).

Після повернення справ із судів апеляційної чи касаційної інстанції копії судових рішень цих судів видаються судом першої інстанції.

Видача виконавчого листа.

За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Якщо судове рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину судового рішення треба виконати за кожним виконавчим листом. Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копії документів, які підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову.

Виконавчий лист видається судом першої інстанції. Якщо за результатами перегляду справи суд апеляційної чи касаційної інстанції залишить прийняте по суті позовних вимог рішення без змін, ухвалить нове судове рішення по суті позовних вимог чи змінить судове рішення, то виконавчий лист видається судом апеляційної чи касаційної інстанції, за умови, що заява особи про видачу виконавчого листа надійшла до моменту повернення адміністративної справи до суду першої інстанції.

Відповідно до пункту 6.2.2. Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України №174 від 17.12.2013р.,(Інструкції) виконавчий лист видається за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, або їхніх представників після набрання судовим рішенням законної сили, а у справах, за якими рішення підлягає негайному виконанню, - у день ухвалення судового рішення. У справах за позовами органів та осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні чи суспільні інтереси, виконавчі листи видаються за заявами таких органів чи осіб або осіб, в інтересах яких заявлено позов.

Пунктом 6.2.4. Інструкції передбачено, що виконавчий лист видається особисто стягувачу або його представникові, який на заяві про видачу виконавчого листа ставить свій підпис. Дані про видачу виконавчого листа вносяться до журналу обліку видачі виконавчих листів (додаток 16).