flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Структура суду

 

Відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів», організаційна структура Рівненського окружного адміністративного суду складається із суддів та апарату суду. Станом на 26 квітня 2019 року суддівський корпус нараховує 17 осіб.

Розподіл справ у Рівненському окружному адміністративному суді здійснюється автоматизованою системою документообігу з додержанням принципів черговості та навантаження на кожного суддю.
   
Організаційне забезпечення роботи апарату суду здійснює керівник апарату Школяр-Чуліпа Ольга Іванівна та заступник керівника апарату Бондарець Лариса Василівна.

У структурі суду утворено три структурні підрозділи.

        Відділ документального забезпечення (канцелярія)

        Відділ документального забезпечення (канцелярія) – підрозділ апарату суду, який забезпечує належний прийом позовних заяв та іншої документації, яка має самостійний характер, їх фіксування у визначеному порядку.
        Основними завданнями відділу є:
    - забезпечення належного обліку документів, які надходять до суду, а також відправлені судом;
     - забезпечення своєчасної та належної підготовки матеріалів адміністративних справ до розгляду, а також підготовка справ до здачі в архів суду;
    - забезпечення своєчасного звернення до виконання рішень суду, здійснення контролю за їх виконанням та ведення архіву суду;
    - здійснення обліку та обробки статистичної інформації, що стосується розгляду адміністративних справ та забезпечення подачі встановлених форм звітності.

        Відділ бухгалтерського обліку й звітності та матеріально-технічного і господарського забезпечення       

        Відділ бухгалтерського обліку й звітності та матеріально-технічного і господарського забезпечення - підрозділ апарату суду, який забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

        Основними завданнями відділу є:

  1. ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності суду та складення звітності;
  2. відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
  3. забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
  4. забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
  5. запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

        Служба управління персоналом

        Служба управління персоналом - підрозділ апарату суду, який забезпечує організаційне, інформаційне, технічне проходження документів з питань кадрової роботи.
        Основними завданнями служби є:
        1) реалізація державної політики з питань управління персоналом;
        2) забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;
        3) забезпечення організаційного розвитку діяльності суду;
        4) добір персоналу Рівненського окружного адміністративного суду;
    5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
        6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
        7) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
 
 
 

           Сектор судових розпорядників
  

       Сектор утворюється та діє для забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні.

       Основними завданнями сектора є забезпечення:

- додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил;

- виконання учасниками судового процесу та іншими особами, які перебувають в залі судового засідання, розпоряджень головуючого в судовому засіданні.