flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Структура суду

 

 

Відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів», організаційна структура Рівненського окружного адміністративного суду складається із суддів та апарату суду. Станом на 26 квітня 2019 року суддівський корпус нараховує 17 осіб.

Розподіл справ у Рівненському окружному адміністративному суді здійснюється автоматизованою системою документообігу з додержанням принципів черговості та навантаження на кожного суддю.
   
Організаційне забезпечення роботи апарату суду здійснює керівник апарату Школяр-Чуліпа Ольга Іванівна та заступник керівника апарату Бондарець Лариса Василівна.

У структурі суду утворено два структурні підрозділи.

        Відділ документального забезпечення (канцелярія)

        Відділ документального забезпечення (канцелярія) – підрозділ апарату суду, який забезпечує належний прийом позовних заяв та іншої документації, яка має самостійний характер, їх фіксування у визначеному порядку.
        Основними завданнями відділу є:
    - забезпечення належного обліку документів, які надходять до суду, а також відправлені судом;
     - забезпечення своєчасної та належної підготовки матеріалів адміністративних справ до розгляду, а також підготовка справ до здачі в архів суду;
    - забезпечення своєчасного звернення до виконання рішень суду, здійснення контролю за їх виконанням та ведення архіву суду;
    - здійснення обліку та обробки статистичної інформації, що стосується розгляду адміністративних справ та забезпечення подачі встановлених форм звітності.

        Служба управління персоналом

        Служба управління персоналом - підрозділ апарату суду, який забезпечує організаційне, інформаційне, технічне проходження документів з питань кадрової роботи.
        Основними завданнями служби є:
        1) реалізація державної політики з питань управління персоналом;
        2) забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;
        3) забезпечення організаційного розвитку діяльності суду;
        4) добір персоналу Рівненського окружного адміністративного суду;
    5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
        6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
        7) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
 
 
 

           Сектор судових розпорядників
  

       Сектор утворюється та діє для забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні.

       Основними завданнями сектора є забезпечення:

- додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил;

- виконання учасниками судового процесу та іншими особами, які перебувають в залі судового засідання, розпоряджень головуючого в судовому засіданні.